Skip to main content

Inplannen van een afspraak

Na het maken van een afspraak ontvang je direct per e-mail, een intakeformulier die je thuis rustig in kan vullen en graag 24 uur voor de (eerste) afspraak retour stuurt naar mij. Deze bespreken we tijdens de eerste afspraak. We bekijken ook met welk doel we de behandeling in gaan. We doen dit door te bespreken wat de klachten zijn en waar je aan wilt werken. We gaan op zoek naar één zin die voor jou alles omvat waar jij naartoe wilt werken, een positief doel! Bij sommige eerste afspraken is een therapeutisch gesprek nodig en zal ik de eerste afspraak nog niet fysiek gaan behandelen.

Zelf een afspraak inplannen

Bij het inplannen van een afspraak kun je kiezen voor:

  • Losse behandeling “Kennismaken met Kinesiologie” 75 minuten (zonder intake) € 99,00.
  • Eerste behandeling traject (met intake) 75 minuten € 99,00
  • Vervolgbehandeling traject 60-75 minuten € 75,00
  • Traject Psoas – plan direct minimaal 5 behandelingen in: eerste behandeling (met intake) plus twee vervolgbehandelingen. Deze behandelingen worden separaat gefactureerd.
  • Traject moeder & dochter relatie – bij interesse neem contact met mij op om de aanpak te bespreken. De behandelingen in dit traject worden separaat gefactureerd.

Mijn tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Heb je nog nooit of lang geleden een Kinesiologiebehandeling gehad, plan dan een behandeling “Kennismaken met Kinesiologie” van 75 minuten. Je hoeft dan geen intakeformulier in te vullen. Je ontvangt uitgebreide informatie over Kinesiologie tijdens de behandeling en ontvangt daarnaast een uitgebreide basisbehandeling.

Hoeveel behandelingen je nodig hebt, is afhankelijk van je specifieke behoeften en doelen. Om een goede basis neer te zetten ga ik uit van 3 tot 8 behandelingen (Deel 1 van het behandeltraject). Om een behandeltraject zo goed mogelijk te starten, plan je direct drie afspraken in met twee tot drie weken tussentijd. Hierna evalueren we samen de resultaten en plannen we samen de nodige vervolgafspraken.  

Deel 2 van je behandeltraject betreft het natraject voor de duur van maximaal één jaar. Deze bestaat uit een drietal behandelingen t.w. na 3 maanden, na 6 maanden en na 9 maanden. Dit om de behaalde resultaten te behouden en verder te verbeteren. Het natraject is gericht op het consolideren van resultaten, het versterken van het lichaam en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Het is een integraal onderdeel van het behandelproces en draagt bij aan een duurzaam herstel.

Het is belangrijk om te realiseren dat kinesiologie geen Quick fix is en dat het een proces is dat tijd en inspanning vergt.

Afspraak inplannen
Laden...

Zit je gewenste dag er niet bij? Neem dan telefonisch contact met mij op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Annuleren van een afspraak

Als een afspraak niet door kan gaan, dan kun je deze tot 24 uur van tevoren annuleren door dit telefonisch, via mail of Whatsapp aan mij door te geven. Voor afspraken die korter dan 24 uur worden geannuleerd of helemaal niet worden gemeld breng ik kosten in rekening, omdat ik zo vlak van tevoren de voor jou gereserveerde tijd niet meer gevuld krijg met een andere behandeling.

Vergoeding zorgverzekering

De opleidingen die ik heb gevolgd bij Welkin Kinesiologie College en bij Con Amore zijn KTNO en door CPION geaccrediteerd. Ik ben aangesloten bij de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijzen). Hiermee voldoe ik aan alle kwaliteitseisen. Ook voldoe ik hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt daarom vergoeding krijgen voor de behandelingen bij je zorgverzekering (mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen). Het verschilt per zorgverzekering wat en hoeveel ze vergoeden. Check hiervoor de zorgwijzer.

Geen medische behandeling

Ik ben geen arts en heb geen medische opleiding. Ik stel geen diagnoses en verstrek geen medicatie. Alle medische verwijzingen of achtergrondinformatie die gedeeld wordt is alleen ter verduidelijking van de therapeutische behandeling, die gericht is op verbetering van welzijn. Raadpleeg ten alle tijden je huisarts als je twijfelt over jouw gezondheid.

Klachtenregeling

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ik mijn behandelingen verricht, toch een klacht hebt over mijn behandeling. In mijn algemene voorwaarden vind je een uitgebreid stappenplan.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.